Top 17 Capoeira Bullshits aneb Mistr neznámého boje zasahuje

24. února 2008 v 10:17 | Hoang |  Capoeira
Capoeira?Při pohybu v českých capoeiristických luzích a hájích člověk vyslechne mnohé mýty o Capoeiře. Většinou pocházejí z různých mediálních zdrojů a jsou přibarvené romantikou a představami jedinců o tom, co to vlastně je Capoeira. Já osobně přezdívám těmto mýtům "capoeiristické bullshity", a v tomot článku bych chtěl pár z nich "masově" vyvrátit. Je možné, že s některými z nich píchnu do vosího hnízda - to rád zariskuju. Pokud máte pocit, že něco z toho je nepřesné nebo chybné, můžete se mnou o tom diskutovat.

(Ještě bych chtěl dodat, že mnohé české skupiny mají na svých stránkách v sekci "historie" převzatý článek z časopisu Budo Journal 1/96. Tento článek lze neomylně poznat podle unikátní věty "namalované osoby neměly nejmenší šanci na únik" - může mi někdo prosím vysvětlit kdože jsou to ty "namalované osoby"? Nemělo by spíš jít o "barevné osoby", čili černochy a míšence? Kromě hrozného překladu tento článek obsahuje spousta dalších bullshitů. Nemyslíte že by byl čas použít k poučení veřejnosti o historii Capoeiry něco serióznějšího než tento "bullshit" článek?)
No, ale teď už ty slíbené bullshity:
1) Capoeira Regional,tak jak se dnes cvičí, byla vytvořena Mestre Bimbou
2) Capoeira byla akrobatický tanec otroků
3) V Capoeiře se používají nohy a hlava, protože otroci měli svázané ruce
4) Otroci skryli boj do tanečních pohybů, aby ho mohli praktikovat, když byl zakázán
5) Capoeira byla neodmyslitelně spjata s Berimbau
6) Maculele je součástí Capoeiry
7) Regional se lišil od Angoly používáním rukou
8) Dnešní Capoeira z Ria je potomkem Carioca, bojové capoeiry používané ganstery
9) Capoeira je bezkontaktní
10) V Capoeiře se podmety neprovádějí, pouze naznačují
11) Capoeira Regional se liší od Angoly akrobatickými prvky
12) Capoeira je tanec/aerobik
13) Capoeira je podobná breakdance
14) Capoeiru může každý cvičit sám, když se naučí salta a kopy z televize
15) Capoeira obsahuje filosofii podobně jako východní bojová umění
16) Angola je pomalý Regional
17) Při hře na toque Iuna se do roda chodí jednotlivě a každý sám předvádí akrobatické kousky
1) Capoeira Regional,tak jak se dnes cvičí, byla vytvořena Mestre Bimbou
Toto je poměrně rozšířený bullshit, který je uváden i ve většině "oficiálních" historií Capoeiry. Pravda je, že Capoeira, která je dnes označovaná jako Regional, se od původního Bimbova stylu Regional v mnohém liší, a v něčem je s ním dokonce v přímém protikladu (jak uvádí Mestre Decanio, Mestre Damiao a další).
Kdo je tedy tvůrcem moderní Capoeiry "Regional"? Styl, který je dnes rozšířen po světě, je ve skutečnosti dílem skupiny mladíku z Ria, zvané Senzala. Studovali dálkově u Mestre Bimby (jeden u něj vždy strávil týden či dva, a po návratu učil ostatní), improvizovali a cvičili, až vytvořili styl Regional-Senzala. Tento styl se pak stal základem nejen Capoeiry v Riu, ale ovlivnil i nastupující salvádorskou (bahijskou) generaci Capoeristů, a dá se říct celou Brazílii.
I Mestre Camisa, zakladatel proslulé skupiny Capoeira Abada, studoval v Senzale, jeho metoda Abada vychází z metody Senzala, nikoliv z Bimbova stylu.
2) Capoeira byla akrobatický tanec otroků
První písemná zmínka o Capoeiře popisuje hru černých otroků, při níž se za doprovodu bubnů napadali údery hlavou do hrudníku. Občas došlo k tomu, že se oba hráči srazili hlavami, a pak hra nezřídka končila krveprolitím, když došlo ke rvačče na nože. Težko něco, co bychom popsali jako "akrobatický tanec".
I v ostatních materiálech z té doby se dočteme, že Capoeira byla spíš bojové povyražení než tanec - otroci byli při ní často zraněni, což se jejich majitelům nelíbilo. Dá se tedy říci, že jakýkoliv popis původní Capoeiry, praktikované otroky, jako "akrobatického tance", je moderní mediální bullshit. Capoeira byla nejspíš sakra drsná věc.
Většina akrobatických prvků, tzv. floreios, byla do Capoeiry přidána až v posledních 30 letech (!!!).
3) V Capoeiře se používají nohy a hlava, protože otroci měli svázané ruce
Další rozšířený (romantický) bullshit. Zajímalo by mě jestli autoři tohoto žblebtu někdy zkoušeli hrát Capoeiru se svázanýma rukama.Bum!
Zaprvé, otrokům se svázanýma rukama by se poměrně špatně pracovalo. Pokud jim někdo něco svazoval, byly to nohy.
Zadruhé, Capoeira (zejména ta starší) obsahuje pozice na rukou a na všech čtyřech nízko u země. Poví mi někdo jak by něco takového dělali se svázanýma rukama? Jen zkuste udělat negativu s rukama za zády, garantuji vám že se pobavíte.
Pravděpodobnější vysvětlení je to, že v Africe jsou ruce považovány za určené k tvoření, nohy k ničení. Proto se v bojových stylech původem z Afriky používají především kopy. Takže bublina "svázaných rukou" praskla. Prosím vás, přestaňte už šířit tenhle nesmysl.
4) Otroci skryli boj do tanečních pohybů, aby ho mohli praktikovat, když byl zakázán
Pravděpodobně další romantický bullshit. Zakázána byla nejen Capoeira, ale i všechny ostatní druhy africké kultury (tedy i tanec). Z toho důvodu by nemělo žádný smysl skrývat boj do tance. Daleko pravděpodobnější vysvětlení některých "tanečnějších" pohybů je nasnadě - ti lidi se prostě chtěli bavit.
5) Capoeira byla neodmyslitelně spjata s Berimbau
Vedle. Berimbau je poměrně nový příspěvek ke Capoeiře. Původní Capoeira se praktikovala za zvuku bubnů, nebo, jako v Riu, v ní muzikální prvek chyběl úplně. Berimbau do Capoeiry přibylo nejspíš až ke konci 19. století, a to pravděpodobně z prozaického důvodu - snáze se s ním manipulovalo než s těžkým bubnem, a lidem se líbil jeho zvuk.
To, že dnes představuje Berimbau symbol Capoeiry, je jiná věc.
6) Maculele je součástí Capoeiry
Není. Maculele je brazilský folklórní tanec, který toho s Capoeirou nemá příliš společného. V Capoeira Angola se neprovozuje vůbec. S Capoeirou se Maculele spojilo nejspíš proto, že (podobně jako samotná Capoeira) šlo o vděčnou turistickou atrakci. Jiné spojení s Capoeira nemá.
7) Regional se lišil od Angoly používáním rukou
Ne přímo bullshit, ale velice nepřesné tvrzení. Mestre Bimba skutečně vytvořil svůj styl Regional z Capoeira Angola, ale daleko větší odlišnosti byly tyto:
- vyjmutí rituálních prvků a hry u země
- přidání hodů a boje na blízko z Batuque a zápasu
- přidání dalších kopů
- přidání pák z jujutsu (a boje na zemi)
Používání rukou bylo to nejmenší - nehledě na to, že i v Angole se některé údery rukou užívaly.
8) Dnešní Capoeira z Ria je potomkem Carioca, bojové capoeiry používané ganstery
Není. Dnešní Capoeira z Ria je potomkem bahijské Capoeiry, zejména formy Senzala (viz bod 1). Původní Capoeira z Ria, Carioca, praktikovaná ganstery, byla úplně vyhlazena do první poloviny 20.století a nahrazena stylem Regional a Senzala. Ujištuji vás, že kdyby tomu tak nebylo, pravou Cariocu bychom velice snadno poznali - už jenom podle toho, že neobsahuje Berimbau ani jinou hudbu, nemá gingu, a nehraje se v kruhu.
9) Capoeira je bezkontaktní
Bullshit šířený většinou lidmi, kteří si chodí do rody "zarelaxovat", eventulne předvést nějaké ty kozelce. Zatímco u nás je Capoeira obecně brána jako "tanec", v Brazílii je daleko více brána jako "bojové umění", podobně jako např. kickbox nebo jujutsu. Záleží též na druhu hry. Není žádný důvod, proč by partner v roda měl kopat vedle vás, popřípadě nad vás, místo toho, aby kopal přímo do vás. Vy musíte být naopak schopni uhnout. Když neuhnete, kontakt je tu.
10) V Capoeiře se podmety neprovádějí, pouze naznačují
Další chybná generalizace. I když se v přátelských hrách podmety a hody někdy nedotahují do konce, není důvod si myslet, že je tomu tak vždy.
11) Capoeira Regional se liší od Angoly akrobatickými prvky
Jak už bylo řečenou, většina akrobatických prvků, tzv. floreios, byla do Capoeiry přidána až v posledních 30 letech. Do té doby se bez nich Capoeira, jak Regional, tak Angola, docela klidně obešla. Regional se od Angoly liší úplně jinými věcmi (viz bod 7)
12) Capoeira je tanec/aerobik
Viz též no.9, bezkontaktní Capoeira. Trénink Capoeiry by měl spíše připomínat trénink bojového umění, než hodinu aerobiku či gymnastiky.
13) Capoeira je podobná breakdance
Bullshit jako hrom, který vede mnohé breakdancerské (b-boyovské) skupiny k tomu, že kopírují akrobacii, kterou vidí v televizi (pod názvem Capoeira), sešmudlí dohromady nějakou osobitou variaci na gingu, a předvádějí výsledek opět pod názvem "Capoeira". Capoeira NENÍ brejk. Brejk je "one man show", kde tanečník předvádí svoje taneční a gymnastické kousky publiku. Capoeira je "dialog" mezi dvěma hráči za použítí kopů, úhybů a hodů. Jakákoliv "Capoeira", při níž je Capoeirista v roda sám, a jenom se předvádí, je přinejmenším strašlivý bastard a parodie na Capoeiru. Bohužel, dnešní "Capoeira show" a webové stránky, plné donekonečna omílaných, pořád stejných akrobatických blbinek, prosazují právě tuto shnilou stránku Capoeiry.
14) Capoeiru může každý cvičit sám, když se naučí salta a kopy z televize
Viz no.13. Capoeira je hrou dvou hráčů,v níž platí jisté principy a pravidla. Umět salta a kopy nestačí.
15) Capoeira obsahuje filosofii podobně jako východní bojová umění
Tento bullshit není příliš rozšířený; přesto se najdou "new-age" typy, které chtějí studovat Capoeiru ke zlepšení charakteru, postavenou na pozitivní filosofii "nikomu neubližuj a hraj fér", podobně jako některá východní bojová umění.
Je pravda, že Capoeira má svou filosofii, tzv. etiku malandragem, ale ta není v ničem příbuzná s východními filosofiemi. Není v ní žádné ohraničení "dobra a zla" nebo "morálky" - malandro se morálce vysmívá a dobro je pro něj to, co je právě dobré pro něj. Koncept "fair play" tady vůbec neplatí, naopak, jakýkoliv způsob je dost dobrý. S protivníkem nebojuje tváří v tvář, ale někde v temném koutě mu znenadání rozřízne břicho břitvou. Sex a peníze jsou pro něj základem, "tvrdou poctivou prací" a "partnerskou věrností" opovrhuje. Jeden verš písně o něm říká: "...jsem tak strašně pyšný na to, že nepracuju".
To je tedy několik znaků malandragem, jediné skutečné filosofie za Capoeirou. Samozřejmě ji nelze shrnout do několika vět, zájemcům doporučuji např. články a knihy od Nestora Capoeiry.
16) Angola je pomalý Regional
Někteří Capoeiristé mají pocit, že když znají pohyby a principy Capoeira Regional, můžou jejich prostým zpomalením hrát "Angolu". To je naprosté nepochopení. Angola není pomalý Regional! Angola má rituály ("chamadas"), spoustu doplňkových pravidel a zcela jinou "náladu". Myslím, že kdokoliv někdy viděl Angolu hranou skutečnými Angoleiros (hráči Angoly), musí jakýkoliv pokus moderních Regionalistů o "Angolu" pokládat v lepším případe za zbabranou frašku. Pravá Angola je magická, hravá, bohatá na pohyb...zatímco "Angola" hraná Regionalistou je prostě jenom pomalý Regional. (Kromě toho, i Angola se může hrát rychle - ale i pak si stále zachovává unikátní rysy Angoly).
17) Při hře na toque Iuna se do roda chodí jednotlivě a každý sám předvádí akrobatické kousky
Viz no.13. Při Iuně se Capoeirista jaksi mysticky transformuje do brejkra?? Ne. I při Iuně Capoeira zůstává Capoeirou. Mestre Bimba vytvořil Iunu pro POKROČILÉ ŽÁKY, aby v ní zachoval hravost původní Capoeiry Angola. Hra při Iuně má být estetická, nízká a bez kontaktů - ale pořád by se mělo jednat o Capoeiru, tedy dialog dvou hráčů!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Don Quichot Don Quichot | 8. ledna 2009 v 22:11 | Reagovat

Hodně kvalitní článek a ještě kvalitnější pokud jsi ho psal ty a od nikud neobšlehnul. Akorát si kdyžtak trochu uprav tu 13. V Capoeiře je dalo by se říct jeden "one man show" prvek - Iuna

2 anet anet | 6. listopadu 2010 v 18:52 | Reagovat

řekla bych že capoeira je bezkontaktní!!neříkám že když chci ublížít tak ublížím ale v capoeiře tam jdu ukázat něco novýho a nééé že se tam s někým pobiju!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama