Základy boxu IV - základní boxerský výcvik

2. ledna 2008 v 23:31 | Hoang |  Box

boxboxCílem základního výcviku je zprostředkovat začínajícímu sportovci technické návyky a taktické vědomosti, které mu umožní bojovat v zápasech na zodpovídající technické a taktické úrovni. Proto je velmi důležité, aby byl základní výcvik jednotným procesem nácviku techniky a osvojení taktického myšlení. Velmi často - zejména u začátečníků - můžeme sledovat zápasy ve kterých soupeři sice relativně dobře zvládli jednotlivé specifické pohybové prvky, ale tyto svoje technické schopnosti neumí uplatnit v odpovídajících situacích a neumí racionálně odhadnout silné a slabé stránky soupeře.

Každý boxer by si měl zdokonalovat nejen techniku, ale současně objasňovat její význam a možnosti použití v zápase, to znamená nacvičovat ji i z technického aspektu. V této části probereme základní výcvik od boxerského postoje až po boj zblízka. Dlouholeté zkušenosti z výchovy boxerů nás přivedli k poznatku, že tomuto procesu získávání základního technického a taktického repertoáru v žádném případě neodpovídá předčasná specializace na určité, konkrétní technické prostředky. Spíše opak je pravidlem. Především mnohostranný technický a taktický repertoár je dobrým základem vývoje úspěšného boxera. První, někdy i náhodné úspěchy v zápasech začátečníků nesmí vést k zanedbání rozsáhlého základního technicko-taktického výcviku. Bohužel, často lze vidět boxery, kteří sice výborně boxují na dlouhou vzdálenost, ale ve všech ostatních fázích zápasu působí úplně bezradně, přestože se tomuto sportu aktivně věnují dva i více roků a zúčastnili se mnoha oficiálních soutěží. Pokládáme proto za potřebné připomenout trenérům i začínajícím boxerům, že je nezbytné soustavně trénovat všechny prvky základní boxerské školy až do jejich úplného zvládnutí. Často je to cesta odříkání, ale jen ona vede k výraznějším úspěchům.
Nejdůležitějšími tréninkovými prostředky ve výcviku začátečníků jsou různá cvičení ve dvojicích, která nejvěrněji modelují požadavky skutečného boxerského zápasu. Rozeznáváme tyto formy tréninku ve dvojici:
- cvičení ve dvojici v pohybu a ve stoji
- specializovaný sparrink a volný sparrink
- tréninkový zápas
Dále lze připomenout stínový box, trénink před zrcadlem (na zdokonalení sebekontroly trénuje boxer před velkým zrcadlem), pohybová cvičení (boxer trénuje jednotlivé pohybové prvky v postoji ve spojení s prací nohou bez rukavic, podle instrukcí trenéra) a přeskoky přes švihadlo. Na podporu technického výcviku se používají tyto aparáty:
- těžký boxerský pytel
- koženou hrušku
- nástěnnou podušku
- míč na gumě
- vzdušnou hrušku
- tenisový míč
- lapy
boxNa nácvik boxerské techniky slouží především pohybový trénink, cvičení ve dvojici, specializovaný a volný sparrink, stínový box a trénink před zrcadlem. Trénink na aparátech dále zdokonaluje a upevňuje pohybovou techniku. Práce s aparáty je pomůckou při základním výcviku a při rozvoji specifických pohybových návyků. Trenér musí tento jejich rozdílný význam chápat. Je chybou když je podíl cvičení na boxerských aparátech nepřiměřeně vysoký.
Box se vyznačuje stále a velmi rychle se měnícími situacemi. Před boxera staví nové úlohy jednak jeho vlastní akce, jednak aktivita soupeře. Proto musí mít dobře vyvinutou schopnost co nejrychleji a nejúčinněji přizpůsobit celý komplex svého jednání každé nové fázi zápasu. To vyžaduje velkou přizpůsobivost a rychlou reakci.
Boxerské aparáty nevyžadují od boxera takový stupeň dynamiky. Při častějším tréninku boxer pozná jejich typické vlastnosti a jednotlivé aparáty hravě zvládne. Je to proto, že údery vykonává stále z téměř stejné vzdálenosti a proto, že každý aparát má svoji určitou neměnnou pohybovou frekvenci, která vyplývá z jeho upevnění. Boxer si tak zvykne vykonávat údery konkrétním způsobem, to znamená, že se údery zautomatizují a že je nakonec umí uplatnit jen v celkem specifických podmínkách; v souboji s konkrétním soupeřem je tato možnost velmi omezená.
V tomto případě boxer zasahuje soupeře jen zřídka, protože nemá vypěstovaný správný cit pro vzdálenost. Nadměrná práce s aparáty způsobuje takzvaný strnulý stereotyp, a právě ten musí správně vedená boxerská příprava potláčet.
Hlavní úlohou technického výcviku musí být pěstování dynamicko-motorického stereotypu, který umožní boxerovi v okamžiku se přizpůsobit každé nové situaci. Toho lze dosáhnout zejména tréninkem ve dvojicích.
O problému levého a pravého střehu
V boxu rozlišujeme levý a pravý střeh (tzv. garde). Při levém střehu jsou v základním postoji boxera levá noha a levá paže vysunuté směrem k soupeři. S tím se současně spojuje i mírné vytočení celého těla na pravou stranu, takže celá polovina těla je trochu vpředu, směrem k soupeři. Při pravém střehu je situace opačná, to znamená, že pravá noha, pravá paže atd. jsou vpředu.
boxVe starší literatuře, ale i v některých novějších publikacích se nazývá levý střeh tzv. normálním střehem a pravý střeh se pokládá za vyjímku. Vývoj boxerského sportu tyto názory překonal a vyvrátil. Lidé jsou většinou praváci a mají i následkem životních návyků - v pravé ruce víc síly a šikovnosti. V dnešním moderním boxu by měl umět každý boxer účinně zakončit akci levou i pravou rukou. Mnozí boxeři mají opačnou techniku a účinnější jsou jejich údery přední rukou. Jsou i tací, kteří umí boxovat v levém i pravém střehu a využívají toho.
Jsou to otázky taktiky a každý případ má svoje pro i proti a na tomto místě se jimi nebudeme zabývat. V metodice technického výcviku začátečníků, která je obsahem této kapitoly, budeme vycházet z toho, že většina jsou praváci a tady by se měli učit boxovat nejprve v levém střehu.
Při výchově boxerů s pravým střehem - leváků - je nezbytné postupovat opatrně a trpělivě. Je třeba to mít i na zřeteli při sestavování metodických tréninkových postupů - zejména proto, že jejich technická činnost a téměř celý pohybový aparát jsou opačné jako u většiny ostatních.
Pokud tedy v následujících řádcích, například o boxerském postoji, budeme hovořit o předsunutí levé nohy, a nebo v části o úderech o levém direktu, pro leváky to bude znamenat opačný postup tj. předsunutí pravé nohy při nácviku boxerského postoje a nácvik pravého direktu jako prvního trénovaného úderu. Při úderech půjde v každém případě o to, aby se výcvik začal s takzvanou vodící rukou.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama